vị trí hiện tại của bạn là:Xoc Dia 2 > toàn diện

乐动体育是真的假的

Xoc Dia 22023-03-29 10:55:52【toàn diện】9mọi người đang xem

Giới thiệu(Dântrí)-Mộtđườnghầmđồsộnằmởđộsâu13m,đượcmôtảlà"điềukỳdiệu"vớichiềudàihơn1.300m,cókhảnăngl 乐动体育是真的假的

(Dân trí) - Một đường hầm đồ sộ nằm ở độ sâu 13m, được mô tả là "điều kỳ diệu" với chiều dài hơn 1.300m, có khả năng lưu giữ mộ của Nữ hoàng Cleopatra nổi tiếng.

Phát hiện đáng kinh ngạc về đường hầm cổ xưa

ĐườnghầmcổxưadàihơnmcókhảnănggiữmộcủaNữhoà

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ gây nên.

ĐườnghầmcổxưadàihơnmcókhảnănggiữmộcủaNữhoà

Tuyệt!(5)